top of page

Algemene voorwaarden

Privacy beleid

I’m a customer care section. I’m a great place to write a long text about your company and your services, and, most importantly, how to contact your store with queries. Writing a detailed customer care policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.

I'm the second paragraph in your customer care section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Algemene voorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internet bestelling te plaatsen.

 

Froli.be is een merknaam van de firma BV Satalys hierna “SATaLys of verkoper” genoemd.
Maatschappelijke zetel te Kortrijk, Sint-Elooisdreef 28 en logistiek adres: Kleine Heerweg 154 A, 8791 Beveren-Leie (Waregem) België. BTW BE 0839.980.804
Tel. ++32 (0)56 350 150  E-mail: info(ath)satalys.be   / info(ath)comfort2go.eu / info(ath)froli.be
Bankrekening: IBAN BE09 0689 160 0757
 

De consument; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website hierna "consument" genoemd.

De klant; iedere persoon die een aankoop verricht op onze website hierna de "klant" genoemd.
BTW-plichtigen dienen zich te identificeren en het hun toegekende – geldig - BTW-nummer mede te delen.

 

1. AANVAARDING VAN BESTELLINGEN.

Iedere bestelling houdt in dat de koper, zonder voorbehoud, met alle hieronder voorwaarden akkoord gaat en dat hij aan zijn eigen voorwaarden verzaakt indien deze ermee tegenstrijdig zouden zijn.

Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, vermeld op commerciële of andere documenten van onze klanten of leveranciers.

Alle prijzen en inlichtingen, vermeld in onze tarieven en documenten, worden enkel gegeven ter indicatie en zonder enige verbintenis onzerzijds, daarenboven zijn de verbintenissen aangegaan door onze Agenten, Verdelers en Vertegenwoordigers enkel en alleen bindend indien ze door SATaLys schriftelijk werden bevestigd.

 

2. TRANSPORT – VERZEKERINGEN – LEVERINGEN .

Vanaf het ogenblik dat de goederen onze magazijnen verlaten, reizen ze volledig op risico van de klant en dit zelfs in geval van franco levering.

Bestemmeling moet onmiddellijk de zending bij levering controleren en bij transporteur klacht indienen in geval van verlies, beschadiging,enz. (en dit volgens de bij transporteur geldende voorwaarden).

Klacht betreffende inhoud of staat van zending kan enkel worden aangenomen indien ze schriftelijk werd geformuleerd op verzendnota of per aangetekende brief ten laatste binnen de vijf dagen na levering, met vermelding van motief.

De laattijdige leveringen geven in geen geval aanleiding tot de annulatie van de bestelling, noch tot een schadevergoeding. Onze producten worden noch teruggenomen, noch omgewisseld. Retourzending van goederen door de klant kan in geen geval aanleiding geven tot vergoeding/terugbetaling, zonder ons voorafgaand akkoord.

 

3. ANNULEREN VAN BESTELLING .

Elke ingeschreven bestelling is vast en definitief .

Koper kan zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord geen enkele bestelling annuleren.

Zes weken vóór de op onze orderbevestiging voorziene leveringstermijn, kan de annulatie niet meer aanvaard worden.

Elke annulatie van een bestelling door de koper geeft recht op een schadevergoeding aan SATaLys.

Deze vergoeding is vastgesteld op 25% van de totale waarde van de bestelling, gelet op de noodzakelijk aangegane kosten, met een minimum bedrag van € 75,00 behalve indien anders overeengekomen.

 

4 . PRIJZEN .

Onze factuurprijzen zijn dezelfde als deze vermeld in onze tarieven op de dag van verzending van het materiaal.

Indien de tarieven veranderd werden tussen de datum van bestelling en deze van verzending, zal de prijs dusdanig aangepast worden.

 

5. BETALINGSVOORWAARDEN .

De facturen worden contant betaald aan SATaLys, netto zonder korting, ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur.

Wij behouden ons het exclusieve recht voor de goederen enkel te verzenden tegen terugbetaling, welke ook de vermelde betalingsvoorwaarden zijn.

Geen enkele klacht of protest van de klant geeft hem het recht de betaling van de factuur uit te stellen.

Behalve uitzonderlijke overeenkomst brengt niet-betaling op vervaldag met zich mede dat alle leveringen worden stopgezet, alsook :

1) De onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande bedragen, welke ook de modaliteiten mogen zijn, met inbegrip van geaccepteerde wissel en dit zonder enige voorafgaande ingebrekestelling.

2) De tussenkomst van maatschappijen belast met het innen van onze schuldvorderingen.

3) Opeisbaarheid van rechtswege van verwijlintresten aan 12%, zonder ingebrekestelling en een schadevergoeding gelijk aan 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van € 75,00.

Bij niet-uitvoering van deze voorwaarden, behoudt SATaLys het recht de uitvoering van het geheel der bestelling zonder verwittiging uit te stellen of het saldo van de openstaande bestellingen, met behoud van alle rechten te annuleren.

Hetzelfde geldt bij faillissement, totale liquidatie van de bezittingen of bij een gerechtelijke vordering van de debiteur.

 

6. WAARBORG .

De normale waarborg van ons materiaal met betrekking tot constructie- of werkings- fouten of gebreken is 1 JAAR vanaf de verzendingsdatum.

De waarborg overschrijdt nooit de waarborg van onze leveranciers. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot de herstelling van de defecte stukken in onze magazijnen. Het materiaal moet ons portvrij teruggezonden worden.

De waarborg geeft in geen geval aanleiding tot schadevergoeding.

De waarborg is niet van toepassing voor vervanging of herstelling die zou voortvloeien uit de normale slijtage van de goederen, beschadiging veroorzaakt door nalatigheid of door een verkeerd gebruik van ons materiaal; aanpassing of herstelling buiten onze bedrijven.

De herstelling, aanpassing of vervanging van de goederen tijdens de waarborgperiode, kan geen aanleiding geven tot verlenging van de waarborgtermijn.

De waarborg is niet van toepassing voor studies, software en andere van niet materiele aard.

 

7 . STUDIES EN PROJECTEN.

De studies en documenten van welke aard ook, afgegeven of verzonden door ons, blijven steeds onze eigendom; ze moeten ons terugbezorgd worden op aanvraag.

Wij bewaren totaal de intellectuele eigendom van onze projecten, voorstudies en documenten. Deze mogen niet medegedeeld, noch uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming.

 

8. BETWISTINGEN.

Iedere bestwisting valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van KORTRIJK en de Belgische wetgeving zal van toepassing zijn.

De accepten, wissels, protesten,enz… brengen geen novatie met zich, noch afwijking aan deze voorwaarden.

De goederen blijven onze eigendom tot wanneer de betaling is geschied.

In geval van niet- of gedeeltelijke betaling op de overeengekomen vervaldag, heeft SATaLys het volle recht de verkoop op te heffen.

SATaLys kan terug bezit nemen van de goederen. De gestorte bedragen worden beschouwd als schadevergoeding onder voorbehoud van alle rechten.

 

9. Herroepings recht internet aankoop

zie hieronder.

 

10. SATaLys behoudt het eigendomsrecht van alle gereedschap, gekocht of vervaardigd voor de fabricatie van een klant-specifiek product.

 

11. Deze verkoopsvoorwaarden (V20.20) vervangen en vernietigen alle voorgaande.

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw online bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief aangerekende verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar ons is voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@Froli.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.​

Herroepingsrecht is niet van toepassing voor:

 • matras op maat uitgevoerd,

 • naar eigen wens aangepaste artikel 

 • gepersonaliseerde artikels,

 • artikels afgehaald bij onze partners, dit is geen online aankoop.

 • Samenstelling, fabricatie en modificatie die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 • die snel kunnen bederven of verouderen;

 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SATaLys geen invloed heeft;

 • publicaties, audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 • voor producten die geïnstalleerd zijn geweest en waar montagesporen herkenbaar zijn.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor alle diensten: Installaties, vervoer, uitwerken plannen 

 • Installatie met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken

Payment Methods
Cookie beleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat door de webserver in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat opgeslagen wordt wanneer een website bezocht wordt. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen. Cookies kunnen geplaatst worden door de webserver van de website die u bezoekt of door partners waarmee een website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer bevindt. De bedoeling van cookies is om de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Alsook helpen ze de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Cookiebeleid

Hieronder volgt een lijst van de cookies die op deze website gebruikt worden.
Als u het gebruik van cookies niet toestaat, zullen sommige functies en pagina's niet werken zoals verwacht. Deze website heeft geen controle over de verspreiding van eventuele cookies van derden.

 • Directe cookies: worden gemaakt of verzonden door deze website tijdens uw bezoek.

 • Indirecte cookies: worden gemaakt of verzonden door een derde partij tijdens uw bezoek aan een webpagina (vb cookies van Google, Twitter en Facebook).

 • Functionele cookies: waken over de correcte werking van de website (vb. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies behoren ook tot de directe cookies.

 • Comfortcookies: worden op de website geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden of om algemene gebruiksprofielen te maken. Comfortcookies dragen bij tot het surfen comfortabeler, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Dit soort cookies kunnen zowel directe- als indirecte cookies zijn.

 • Cookies voor statistische doeleinden registreren de geraadpleegde pagina's van de website (vb. Google Analytics);

 • Cookies voor sociale media zorgen ervoor dat de inhoud van de bezochte website gedeeld kan worden op sociale netwerken als Twitter, Facebook, Google+ ...

 • Permanente cookies: blijven op de harde schijf voor een lange, vooraf gedefinieerde periode of tot u ze verwijdert. Ze worden geactiveerd telkens u de website bezoekt die u de cookie bezorgde. Dit geldt vooral voor cookies afkomstig van sociale media. Permanente cookies zijn meestal comfortcookies.

 • Sessiecookies of tijdelijke cookies: zij maken de surfervaring van een surfsessie makkelijker. Deze begint wanneer u de browser opent en eindigt wanneer u het browserscherm weer sluit. Zodra u de browser sluit, verdwijnen alle sessiecookies. Sessiecookies zijn over het algemeen functioneel.

Nadere informatie over cookies

U kan via uw browserinstellingen de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Meer informatie hierover kan u terugvinden via de ‘Help’ van uw browser.

bottom of page